MPAQuè és un mapa de progressió de l'aprenentatge (MPA)?

La progressió de l'aprenentatge fa referència als diferents nivells d'idees que es van assumint fins a aconseguir el model final.

Els mapes de progressió de l'aprenentatge (MPA) s'inicien com un ancoratge de partida que coincideix amb les idees inicials (zona inferior) i acaba amb un ancoratge d'arribada (zona superior), entre aquests dos punt se situen nivells intermedis d'aprenentatge.

Existeixen diferents models de MPA, en el nostre cas hem partit dels utilitzats en el currículum australià.
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/conceptmaps.aspx#5

Els diferents nivells (colors diferents) del mapa de progressió de l'aprenentatge no corresponen a nivells educatius, ni tampoc a les edats de l'alumnat. Fa referència als conceptes que s'han d'incorporar per poder passar al següent nivell o estadi.

Les aportacions dels mapes al procés d'ensenyament-aprenentatge, són entre d'altres:

  • En relació a l'ensenyament, és entesa com un continuo, és a dir, com una construcció del coneixement en etapes successives.
  • En relació al currículum, és entès com un procés d'aprenentatge en espiral, és a dir, clarificant quin és el punt de partida, el d'arribada i el camí que seguim.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada